Velkommen hos Peter Skovbon.dk

Ingeniør Peter Skovbon har valgt, at gå på pension og har overdraget sin virksomhed til Henrik Schmidt Rådgivende Ingeniør ApS.

Henrik Schmidt Rådgivende Ingeniør ApS viderefører Peter skovbons aktiviteter med tilstandsvurderinger af VVS-tekniske anlæg, i eksisterende ejendomme, projektering, byggeledelse mm. Firmaet laver faste årlige ingeniørtilsyn på ca. 35 ejendomme, for at sikre optimal økonomisk drift af varmecentraler.

Henrik Schmidt har en baggrund som VVS-montør og VVS-ingeniør med stor viden og erfaring, med renovering af varmecentraler, ombygning af et-strengsanlæg til to-strengsanlæg varmeanlæg, renovering af brugsvandsanlæg mm.

Henrik Schmidt Rådgivende Ingeniør ApS
Almindingen 63 - 2870 Dyssegård
TLF 2139 0207 E-mail hs@henrikschmidt.dk