Velkommen hos Peter Skovbon.dk

PeterSkovbon.dk er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i renovering af varmeanlæg, gennemgang af bygningsinstallationer, samt forebyggelse
af legionellaforekomst.

Peter Skovbons viden og erfaring er opbygget ved renovering af mere end 150 varmecentraler, samt undersøgelser af bygningsinstallationer gennem mere end 20 år. Peter Skovbon har tilbragt tusindvis af timer sammen med
videnbegærlige varmemestre, direktører, andelsboligbestyrelser og
ejendomsadministratorer, og har via samarbejde med disse personer
afværget en betydelig udgift og miljøbelastning for både brugere
og samfund.

Peter Skovbon.dk projekterer renoveringsopgaver og tekniske løsninger
med udgangspunkt i brugerens muligheder og behov, samt bygningens
anvendelse.